Mikaelidagen

Helgdagar, övriga kyrkliga helgdagar

Kannelmäen kirkon alttari

Liturgisk färg: vit, men från måndag till lördag grön

Fyra altarljus

Änglarnas dag

Ända sedan 400-talet har den 29 september varit tillägnad ärkeängeln Mikael. Den kamp som han utkämpade mot mörkrets makter hör samman med påsken. Kristus har vunnit den avgörande segern mot ondskans makter, men kampen fortsätter i världen. Senare har Mikaelidagen blivit alla änglars dag, en dag då man begrundar Guds änglars eller sändebuds betydelse och uppdrag. Som Guds budbärare ger änglarna beskydd och ledning samt påminner om livet enligt Guds vilja.

Mikaelidagen firas den 29 september eller, om denna dag är en vardag, närmast följande söndag.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Herrens ängel håller vakt
kring hans trogna och räddar dem.

Ps. 34:8

Psalm:

Herren har rest sin tron i himlen,
allt är underlagt hans välde.
Lova Herren, ni hans änglar,
starka hjältar, som gör vad han befallt!
Lova Herren, hela hans härskara,
ni som tjänar honom och gör hans vilja!
Lova Herren, alla hans verk,
överallt i hans välde!
Lova Herren, min själ!

Ps. 103:19–22

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Prisa honom, alla hans änglar,
Prisa honom, hela hans här.

Ps. 148:2

1 Mos. 28:10-17

Jakob lämnade Beer Sheva och tog vägen mot Harran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten, eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan lade han sig att sova där.
I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sade: ”Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på skall jag ge åt dig och dina ättlingar. De skall bli som stoftkornen på jorden, och du skall utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder, och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag skall vara med dig och skydda dig vart du än går; jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig, jag skall fullgöra det som jag har lovat dig.”
Jakob vaknade upp ur sömnen. ”Sannerligen”, sade han, ”Herren är på denna plats, och jag visste det inte!” Och han greps av bävan och sade: ”Detta är en plats som väcker bävan, det måste vara Guds boning, här är himlens port.”

Upp. 12:7-12

Det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”

Matt. 18:1-6 (7-9) 10

Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.
Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup.
(Ve dig värld med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer.
Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll.)
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.

Dagens bön

1

Allsmäktige Gud.
Du har i din vishet gett oss dina heliga änglar
för att skydda oss.
Sänd dem att kämpa vid vår sida mot allt det onda
och låt oss tillsammans med dem få lovsjunga dig
i ditt himmelska rike.
Hör oss för Jesu Kristi skull,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

2

Käre Gud, himmelske Far.
Du sänder dina änglar.
De går före oss
och de beskyddar oss.
Vi vet att du inte överger oss.
Låt oss därför med tillförsikt
lämna oss i dina händer.
Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

3

Evige Gud, vår Far i himlen.
Du sänder dina heliga änglar
för att varna och skydda oss.
Vi ser dem inte, vi anar dem.
Vi känner deras omsorg om oss,
som är din omsorg om oss.
Tack för deras närvaro.
Hjälp oss, Herre, att leva så
att vi en gång får träda in i änglarnas heliga skara.
Genom Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever från evighet till evighet.

4

Gud,
vi tackar dig för dina änglar,
änglar som skyddar oss
och änglar som strider för det goda.
Hjälp oss att tillsammans med dem
kämpa mot ondskan i världen.
Vi ber att varje människa
skall få leva i trygghet.
I Jesu Kristi namn.

5

Käre himmelske Far.
Du sänder dina heliga änglar
för att varna och skydda oss.
Hjälp oss att komma ihåg
att dina sändebud kan komma till oss
i människogestalt.
Lär oss att högakta alla människor
och visa kärlek och gästfrihet i våra hem.
I Jesu Kristi namn.