Nittonde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Det dubbla kärleksbudet

Det dubbla kärleksbudet är ett koncentrat av lagen. Den som älskar Gud över allting och sin nästa som sig själv uppfyller det som lagen fordrar. Guds kärlek väcker kärlek i oss. Kärleken är lagen i dess fullhet.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Ge mig förstånd att lyda din lag,
att hålla den helt och fullt.

Ps. 119:34

Psalm:

Lycklig den vars liv är fläckfritt,
den som följer Herrens lag.
Lycklig den som lyder hans lagbud
och helhjärtat vänder sig till honom,
som aldrig gör något orätt
utan lever efter hans ord.
Du har gett dina befallningar,
de skall följas noga.
Om jag bara kunde stå fast i min strävan
att hålla dina stadgar!
Då behövde jag inte blygas
när jag betraktar alla dina bud.
Jag tackar dig av hjärtat
när jag lär mig dina rättfärdiga lagar.
Dina stadgar skall jag hålla.
Överge mig aldrig!

Ps. 119:1–8

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Underbara är dina lagbud,
därför lyder jag dem.

Ps. 119:129

5 Mos. 6:4-9

Mose sade:
Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din panna. Du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar.

1 Kor. 1:4-9

Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap. Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras. Han skall också ge er fasthet ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår herres Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre.

Matt. 22:34-40

När fariseerna fick höra hur Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

Dagens bön

1

Gud, vår himmelske Far.
Du gjorde oss till dina älskade barn.
Låt ditt ansikte lysa över oss.
Lär oss älska dig över allting
och vår nästa som oss själva.
Lär oss älska allt levande
som du har skapat.
Det är du som är kärleken.
Genom Jesus Kristus,
som gick i döden för vår skull.

2

Gud,
vi behöver din hjälp
så att vi lyssnar till din röst
och kan leva enligt kärlekens bud.
Vi ber dig: Låt din Ande leda oss,
så att vi älskar dig över allting
och finner vägen till vår nästa.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Himmelske Far,
ofta sjunker vi ned i hopplöshet och otro
när vi ser vår svaghet och synd i ljuset av din lag.
Hjälp oss att lita på att vi är dina älskade barn,
också när vi frestas att döma oss själva.
Tack för att du ger oss förlåtelse och nåd
och ett levande hopp.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.