Nyårsaftonen

Julkretsen, jultiden

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Vårt liv är i Guds hand

Nyårsaftonen har ingen direkt anknytning till frälsningshistorien, utan dess innehåll bestäms av samhällets profana kalender. När kalenderårets inledning fixerades till början av januari fick december månads sista dag tidens gång som tema. Vi påminns om att vårt liv inte enbart är beroende av de lagar och makter som råder i världen. Vårt liv är i Guds hand. Vi har många skäl till tacksägelse och syndabekännelse. Det nya året innebär att Gud ger oss en möjlighet att börja på nytt.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Din nåd är befäst för evigt,
i himlen består din trofasthet.

Ps. 89:3

Psalm:

Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta,
han vakar ständigt över dina steg.
Han sover aldrig, han vakar ständigt,
han som beskyddar Israel.
Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra,
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen,
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont,
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig
i livets alla skiften,
nu och för evigt.

Ps. 121

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

ELLER

En gång lade du jordens grund,
och himlen är ett verk av din hand.
De skall förgås, men du består,
de är plagg som slits ut,
du byter ut dem som kläder
och de är borta.
Men du är densamme,
dina år har inget slut.
Dina tjänares barn skall bo här
och deras barn leva trygga hos dig.

Ps. 102:26-29

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.

Klag. 3:22

Klag. 3:22-26

Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.
Min andel är Herren, det vet jag,
därför hoppas jag på honom.
Herren är god mot den som kommer
till honom,
mot den som sätter sin lit till honom.
Det är gott att hoppas i stillhet
på hjälp från Herren.

ELLER

Pred. 3:1-8

Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker
under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,
en tid att kasta stenar, en tid att
samla stenar,
en tid att ta i famn, en tid att
avstå från famntag,
en tid att skaffa, en tid att mista,
en tid att spara, en tid att kasta,
en tid att riva sönder, en tid att sy ihop,
en tid att tiga, en tid att tala,
en tid att älska, en tid att hata,
en tid för krig, en tid för fred.

ELLER

1 Sam. 7:12

Samuel lät resa en sten mellan Mispa och Shen och kallade den Even Haeser. Han sade: ”Ända hit hjälpte oss Herren.”

1 Petr. 1:22-25

Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord, ty:
Människan är som gräset
och all hennes härlighet som blommorna
i gräset.
Gräset vissnar och blommorna faller av.
Men Herrens ord består i evighet.
Det är detta ord som har förkunnats för er.

Luk. 13:6-9

Jesus gav lärjungarna denna liknelse: ”En man hade ett fikonträd i sin vingård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det men hittade ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: ’I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför skall det ta upp mark till ingen nytta?’ Han svarade: ’Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det.’”

ELLER

Matt. 16:1-4

Fariseerna och saddukeerna kom fram till honom, och för att sätta honom på prov bad de att han skulle låta dem se ett tecken från himlen. Han svarade dem: ”På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, himlen är röd, och på morgonen: I dag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda men inte tecknen för tiderna. Detta onda och trolösa släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet.” Sedan lämnade han dem och gick sin väg.

Dagens bön

1

Evige Gud,
tack för allt det goda
som du gav oss under det gångna året.
Förlåt oss det onda vi har gjort.
Befria oss till en ny början.
Hör oss för Jesu Kristi skull,
du som gör allting nytt.

2

Evige Gud, din tid är oändlig
och dina år har inget slut.
I din hand ligger alla våra dagar.
När åren går och dagarna
försvinner som rök
är vi ändå inskrivna i din tid.
Evighetens och nuets Gud,
i dig vill vi alltid leva och finnas till.
Vi prisar dig genom Jesus Kristus.

3

Gud, du är vår Far
och du bryr dig om oss.
Vi får vila i din famn.
Snart börjar ett nytt år,
men i kväll kommer vi till dig
med allt som vi har varit med om.
Vi lägger det i dina händer.
Tack för allt det goda som du ger.
Ta hand om allt som känns tungt och svårt.
Din hand är trygg att hålla
och du finns alltid hos oss.
Vi tackar dig,
för Jesu Kristi skull.

4

Fader, du står utanför all tid.
Du fanns innan jorden och världen blev till.
Du är Gud från evighet till evighet.
Tusen år är i dina ögon
som den natt som försvann i går,
som en av nattens timmar.
Den som bor i ditt beskydd
och vilar i din skugga
behöver inte vara rädd
för livets föränderlighet.
Fader, du vet att vi är människor
som försvinner som skuggbilder
och är borta,
men du är vår Gud
i tid och evighet.