Nyårsdagen

Julkretsen, jultiden

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Sex altarljus

I Jesu namn

Den första januari fick sin kyrkliga prägel redan under den tid när dagen ännu inte firades som början på ett nytt kalenderår. Dagen är den s.k. juloktaven (= åttonde dagen, d.v.s. juldagens efterfirningsdag). Beskrivningen av Jesu barndom har hunnit till omskärelsen och namngivningen. Därför talar texterna om Jesusnamnets betydelse. Något annat namn som kan rädda oss har vi inte. Namnet Jesus betyder ”Herren hjälper”. Det är tryggt att sätta sin tillit till det namnet vid det nya årets början.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Alla knän skall böjas för Jesu namn,
i himlen, på jorden och under jorden,
och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre,
Gud fadern till ära.

Fil. 2:10-11

Psalm:

Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag vill besjunga din himmelska prakt
med ett barns, ett dibarns mun.
Du har rest ett värn mot dina fiender
för att betvinga ovän och hämnare.
När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne,
en dödlig att du tar dig an honom?
Du gjorde honom nästan till en gud,
med ära och härlighet krönte du honom.
Du lät honom härska över dina verk,
allt lade du under hans fötter:
får och oxar, all boskap,
och markens vilda djur,
himlens fåglar och havets fiskar,
allt som vandrar havets stigar.
Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Ps. 8:2-10

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Herrens lov vill jag sjunga,
allt som lever skall prisa hans heliga namn
nu och för evigt.

Ps. 145:21

ELLER

Jesus Kristus är densamme
i går, i dag och i evighet.

Hebr. 13:8

4 Mos. 6:22-27

Herren talade till Mose:
Säg till Aron och hans söner: Med dessa ord skall ni välsigna Israels folk:
Herren välsignar dig och
beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig
och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig
och ger dig sin fred.
De skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem.

Apg. 4:8-12

Petrus fylldes av helig ande och svarade dem: ”Ni äldste och folkets ledare, när ni i dag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som ratades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

Luk. 2:21

När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.

Dagens bön

1

Evige Fader, du har bevarat oss
i alla skeden av vårt liv.
Ge oss din nåd också under det år
som nu har börjat.
Låt oss få leva nära dig i allt
som du låter ske med oss,
och hjälp oss att se din vilja
när vi söker vår väg.
Hör oss för Jesu Kristi skull,
han som med dig och den heliga Anden
lever och regerar i evighet.

2

Helige Gud,
i dag börjar vi det nya året.
Vi gör upp planer, fyllda av tillförsikt,
men vi anar också svårigheter och sorg.
Bara du kan överblicka vår tid.
Fader, tag hand om vår framtid.
Tag hand om vår ovisshet.
Var oss nära alla dagar.
I Jesu namn.

3

Gud, du har skapat oss
och du tänkte på oss
redan innan vi föddes.
I dag börjar ett nytt år
och dagarna ligger framför oss
som vita sidor i en bok.
Vi har så många frågor.
Hur kommer det att bli?
Du Herre vet det,
och du har lovat
att vara med oss.
Tillsammans med dig är vi trygga.
Vi ber i ditt namn,
Fader, Son och Ande.

4

Jesus Kristus, vår Herre,
du är Ordet som blev människa
och vandrade bland oss på jorden.
Du blev vår vän, vår bror.
Du ser in i våra hjärtan.
Du vet hur utsatta vi är,
hur sköra våra planer,
hur tunn isen under våra fötter.
Vi ber dig: Tag oss vid handen,
och var med oss alla dagar
till tidens slut.