Palmsöndagen

Påskkretsen, fastetiden

Malmin kirkon alttari

Liturgisk färg: violett eller blå

Två altarljus

Ärans konung på förnedringens väg

Evangelietexterna för palmsöndagen och första söndagen i advent berättar om samma händelse. Kristi offentliga gärning syftade från första början fram mot de sista dagarna av hans liv.

Palmsöndagens namn Dominica palmarum syftar på det som skedde när Jesus red in i Jerusalem och människorna strödde palmkvistar på hans väg. Till minne av detta brukade man hämta palmkvistar till kyrkan denna söndag. De bars också i palmsöndagens processioner. Hos oss har palmkvistarna ersatts med kvistar av vide.

På palmsöndagen inleder ärans konung sin vandring mot förnedringen. Efter att ha smorts i Betania red Jesus in i Jerusalem, mot lidande och död. Detta blev dock vägen till den seger som palmkvistarna symboliserar. På palmsöndagen bereder sig kyrkan att följa Frälsaren under de sista skedena av hans liv.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Men du, Herre, dröj inte långt borta,
du min styrka, skynda till min hjälp!

Ps. 22:20

Psalm:

Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta.
Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte,
jag ropar om natten men finner ingen ro.
Dock är du den Helige,
till din tron stiger Israels lovsång.
På dig förtröstade våra fäder,
de litade på dig, och du kom dem till hjälp.
De ropade till dig och blev räddade,
de litade på dig, och du svek dem aldrig.

Ps. 22:2-6

Antifonen upprepas

ELLER

Antifon:

Herre, hjälp oss!
Herre, ge framgång!

Ps. 118:25

Psalm:

Välsignad den som kommer i Herrens namn!
Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud. Han gav oss ljus.
Ordna er till procession, med kvistar i händerna,
ända till altarets horn!
Du är min Gud, jag vill tacka dig.
Min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.

Ps. 118:26-29

Antifonen upprepas

Psalmstrof

Du är källan till min lovsång
i den stora tempelskaran.
Inför dem som fruktar Herren
får jag frambära de offer jag lovat.

Ps. 22:26

ELLER

Du leder mig efter din vilja,
du för mig på härlighetens väg.

Ps. 73:24

Jes. 50:4-10

Herren Gud har gett mig en
lärjunges tunga,
så att jag kan inge den trötte mod.
Varje morgon gör han mitt öra villigt
att lyssna på lärjungars vis.
När Herren Gud öppnade mina öron
gjorde jag inte motstånd,
drog mig inte undan.
Jag lät dem prygla min rygg
och slita mig i skägget,
jag gömde inte ansiktet
när de skymfade mig och spottade på mig.
Herren Gud hjälper mig,
därför känner jag inte skymfen,
därför gör jag mitt ansikte hårt som flinta,
jag vet att jag inte blir sviken.
Han som skaffar mig rätt är nära.
Vem söker sak med mig?
Låt oss mötas inför rätta.
Vem vågar vara min motpart?
Må han stiga fram.
Ja, Herren Gud hjälper mig,
vem kan då få mig fälld?
De blir som utslitna kläder,
malen skall äta upp dem.
Vem bland er fruktar Herren
och lyssnar på hans tjänare,
som vandrar i mörker
utan en strimma av ljus
men sätter sin lit till Herrens namn
och förtröstar på sin Gud?

ELLER

Sak. 9:9-10

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.
Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,
alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken,
och hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände.

Fil. 2:5-11

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Joh. 12:12-24

Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung.” Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: ”Frukta inte, dotter Sion. Se, din konung kommer, sittande på en ungåsna.” (Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom.) Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lasaros ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariseerna sade till varandra: ”Ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom.”
Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: ”Herre, vi vill gärna se Jesus.” Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd.”

Dagens bön

1

Gud allsmäktig och evig,
du sände din Son till ett liv som människa
och till en död för människornas skull.
Ge oss din nåd,
så att vi i honom ser en förebild i ödmjukhet
och minns hans frälsande lidande
och korsfästelse.
Hjälp oss att hålla oss till honom.
Hör oss i Jesu Kristi namn.

2

Jesus Kristus vår Frälsare.
Den stora människoskaran
jublade emot dig när du red in i Jerusalem
men lämnade dig sedan ensam.
Hjälp oss att förbli hos dig
på ditt lidandes väg genom världen,
också i motgången och ångesten.
Hör oss, du som med Fadern och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

3

Gud,
du kom i triumftåg
till ditt folk.
Men märklig är din härlighet:
att läggas som ett vetekorn
i dödens stoft.
Vi prisar dig
i din ofattbara härlighet.

4

Allsmäktige Fader, vi ber dig:
Låt din Son lära oss vad en människa är
så att vi orkar se vår egen svaghet
och överse med den hos vår nästa,
tills vi får följa Herren Jesus
in i uppståndelsens eviga glädje,
där han lever och härskar
med dig och den heliga Anden,
som sann Gud från evighet till evighet.

5

Särskilt på palmsöndagens kväll
Helige Herre Gud,
välsigna denna stilla vecka
då vi minns din Sons lidande och död.
Hjälp oss att i korsets budskap
känna igen din kärlek
och prisa den i vårt liv.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

6

Särskilt på palmsöndagens kväll
Jesus Kristus, vår Herre,
jubel omger dig
när du rider in i Jerusalem.
Men det skymmer redan,
vi vet att du snart skall stå ensam.
Du är på väg mot förakt och skam,
mot ditt kors av mörker och kärlek.
Herre, hjälp oss att känna igen lidandet
där vi möter det,
att känna igen ditt ansikte i lidandet
och aldrig överge det.
Jesus, Kristus, förbarma dig,
du som med Fadern och den heliga Anden
lever i evighet.