Påskdagen

Påskkretsen, påsktiden

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Sex altarljus

Kristus är uppstånden

På påskdagen genljuder församlingen av glädje och fröjd. Kristus är uppstånden! Påskens budskap är den kristna trons kärna och grund. Från den tomma graven når oss ängelns budskap genom kvinnorna och apostlarna. Kristus har uppstått från de döda som den förste av de avlidna. Han har övervunnit syndens, dödens och fördömelsens makt. Uppståndelsen visar att Jesus är Guds Son.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!

Ps. 118:24

Psalm:

Hör, hur segerropen skallar,
jubel stiger från de trognas läger:
Herrens hand har visat sin kraft.
Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.
Jag skall inte dö, jag skall leva
och vittna om Herrens gärningar.
Hårt har Herren tuktat mig,
men han gav mig inte i dödens våld.
Öppna för mig rättfärdighetens portar!
Jag vill gå in och tacka Herren.
Här är Herrens port,
här får hans trogna gå in.
Jag tackar dig för att du hörde min bön
och blev min räddning.
Stenen som husbyggarna ratade
har blivit en hörnsten.
Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.
(Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!)

Ps. 118:15-23 (24)

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Döden är uppslukad och segern är vunnen.
(Gud vare tack som ger oss segern
genom vår herre Jesus Kristus.)

1 Kor. 15:54 (57)

Hos. 6:1-3

Kom, låt oss vända tillbaka till Herren!
Han rev, och han skall läka oss,
han slog, och han skall förbinda oss.
Han ger oss liv efter två dagar,
på den tredje reser han oss upp,
så att vi får leva inför honom.
Låt oss lära känna honom,
låt oss sträva efter kunskap om Herren.
Så visst som gryningen skall han träda fram,
han skall komma till oss som ett regn,
ett vårregn som vattnar jorden.

1 Kor. 15:1-8 (9-10) 11

Jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse – den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster.
(Jag är ju den allra minste av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig).
Jag eller de – så är det vi förkunnar, och så är det ni har lärt er att tro.

Luk. 24:1-12

Dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: ”Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.” Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt.

Dagens bön

1

Himmelske Fader,
Kristus har uppstått från de döda.
Med sin död besegrade han döden
och gav liv åt dem som är i graven.
Du har med dopets band förenat oss med honom
för att han med sin starka hand
skall bevara oss i livet och i döden.
Låt oss som i dag gläder oss över hans uppståndelse
också varje dag lita på hans hjälp.
Det ber vi om i hans namn.

2

Vår Gud och Fader!
Med din Sons, Jesu Kristi, död och uppståndelse
lät du den nya skapelsens morgon gry.
Herrens dag har kommit,
frälsningens källa springer upp.
I det heliga dopet
har du fört också oss
med i din Sons segertåg.
Därför prisar vi dig denna påskmorgon
och gläder oss över frälsningens gåva:
Kristus är uppstånden!
Ja, han är sannerligen uppstånden!

3

Herre, nattens mörker är nu förbi.
Graven är tom och dödens skugga
blir en morgon av klarhet.
Herre, nu är du hos oss alltid;
du finns stilla vid vår sida.
Vi behöver inte längre vara rädda:
Du är vår uppståndelse!
Herre, tack för ditt förlåtelseljus.
Låt ingen stå utanför påskens morgon.
Vi prisar dig med Fadern och den heliga Anden.

4

Uppståndne Kristus,
du är Ordet och allt blev till genom dig.
Världen fick ljus och hopp.
Syndafallet förde dödens skugga in i världen,
men du övervann döden.
Påskmorgonen lyser av din härlighet.
Fördriv mörkret ur våra hjärtan,
tänd påskens ljus i oss.
Låt tron, hoppet och kärleken bryta fram.
Dig vare ära i evighet.

5

Vår Herres Jesu Kristi Fader,
vi tackar dig för att du förvandlade den svarta natten
till en salig morgonrodnad.
Jesus, vår begravde broder,
uppväckte du innan solen gick upp.
Du gjorde också människans jordafärd
till en himmelsk födelsedag.
De som vi med gråt och klagan
sänker ner i graven
skall stiga över alla stjärnor
och i evighet sjunga glädjesång till dig,
du sanne, treenige Gud
som med Sonen och den heliga Anden
lever och härskar
från evighet till evighet.

6

Gud, vi firar livets seger över döden,
för Kristus lever.
Hela din kyrka jublar.
Fyll våra hjärtan
med din uppståndelses kraft och glädje.
Tack för fåglarnas sång som förebådar gryningen,
tack för tussilago och krokus
som står som det nya livets vittnen i fjolårsgräset.
I Jesu Kristi namn.

7

Levande Gud,
du förde i anden ut din profet i en dal
som var full av döda ben.
Du gjorde ett nyskapelsens under:
du väckte de förtorkade benen till liv igen.
På samma sätt gav du ditt folk,
som hade sjunkit ned i hopplöshetens grav,
ett löfte om att du skall föra det
ut ur landsflykten,
tillbaka till det egna landet.
Tack för att vi alltjämt
får lita på dina möjligheter och under
mitt i hopplöshet och död.
Skapa med din Ande och ditt ord
liv och hopp hos alla dem
som upplever sig förlorade,
andelösa och avklädda.
Låt ditt ljus lysa över alla dödens fält.
I vår Herres Jesu Kristi namn.