Sextonde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Guds omsorg

Jesus lär att den som tror på Gud inte behöver bekymra sig för allt möjligt. Vår himmelske Far har vård om oss och frigör oss, så att vi varje stund kan koncentrera oss på det som är mest nödvändigt. Samtidigt befriar Gud oss till att också hjälpa våra medmänniskor. En kristen människa minns Jesu ord: ”Det är saligare att ge än att få.”

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Kasta din börda på Herren,
han skall sörja för dig.

Ps. 55:23

Psalm:

Hör mig, Herre, och svara mig,
jag är hjälplös och fattig.
Förbarma dig, Herre,
jag ropar till dig hela dagen.
Låt din tjänare glädjas,
Herre, jag sätter mitt hopp till dig.
Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.
Herre, lyssna till min bön,
hör mig när jag ber.
I nödens stund ropar jag till dig,
och du svarar mig.

Ps. 86:1, 3–7

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Lugn! Besinna att jag är Gud.

Ps. 46:11

Ps. 127:1–2

Om inte Herren bygger huset
är byggarnas möda förgäves.
Om inte Herren vaktar staden
är väktarens vaka förgäves.
Förgäves stiger ni tidigt upp
och går sent till vila,
ni som sliter för ert bröd.
Men sina vänner ger Herren framgång.

Gal. 6:2-10

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en skall pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet, men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid skall vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder.

Matt. 6:25-34

Jesus säger:
”Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

Dagens bön

1

Gud, vår Skapare.
Du har vård om allt levande.
Hjälp oss att lämna både små
och stora bekymmer åt dig
och att ta emot varje ny dag
som en gåva av dig.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Allsmäktige Gud.
Du har vård om din skapelse,
du mättar himlens fåglar
och klär gräset på ängen.
Åt oss, dina barn, ger du vad vi behöver.
Bevara oss från att utmattas
av oro och besvikelser.
Lär oss att helhjärtat lita på
dina möjligheter och din ledning.
Vi ber till dig i Jesu Kristi namn.

3

Allsmäktige Fader.
Du tände solen som lyser över oss alla
och välsignar jorden som ger oss vårt bröd.
Du säger att vi skall lämna alla våra bekymmer
och tala med dig om våra önskningar och behov.
Herre, lär oss vänta allt av dig,
liksom vi tar emot allt av dig.
Genom din Son, Jesus Kristus.

4

Gud, vår Far i himlen.
Hjälp oss att frikostigt ge av det som är vårt
och att lita på att du ger oss allt vad vi behöver.
Tack för att du tar emot även små gåvor.
I Jesu namn.

5

Gud, vår Far,
du vill att vi skall lita på
att du tar hand om oss varje dag.
Du ser hur vi försöker lägga saker på hög,
för säkerhets skull.
Hjälp oss att tro att du kan ge oss
allt vi behöver.
Lär oss att dela med oss av det du ger.
Vi ber i vår Frälsares Jesu Kristi namn.