Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Väntan på den heliga Anden

Söndagens latinska namn Exaudi (Hör, Herre) kommer från dagens antifon (Ps. 27:7). I uthållig bön väntar församlingen på den heliga Andens gåva. Före sin himmelsfärd utlovade Kristus den heliga Anden som gåva till de sina och uppmanade dem att invänta uppfyllelsen av detta löfte. Den utlovade heliga Anden skapar gemenskap mellan den Herre som stigit upp till himlen och den församling som lever här på jorden. Anden förjagar all rädsla och ger församlingen delaktighet i Kristus och den frälsning han skänker. Den heliga Anden försäkrar de kristna om att de är Guds barn. Liksom Jesus får också de kalla Gud för Abba (far).

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Hör, Herre, när jag ropar,
visa mig nåd och svara mig.

Ps. 27:7

Psalm:

Herren är mitt ljus och min räddning,
vem skulle jag frukta?
Herren är ett värn för mitt liv,
vem skulle jag bäva för?
När de onda kommer emot mig
för att slita mig i stycken,
mina motståndare och fiender,
då skall de själva snava och falla.
Om en krigshär hotar mig
känner jag ingen fruktan,
om kriget kommer
är jag ändå trygg.
Hör, Herre, när jag ropar,
visa mig nåd och svara mig.
”Sök Herren”, manar mitt hjärta.
Dig, o Herre, söker jag.
Dölj inte ditt ansikte för mig,
visa inte bort din tjänare i vrede,
du som varit min hjälpare.
Stöt inte bort mig, överge mig inte,
min Gud, du som räddar mig.

Ps. 27:1–3, 7–9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Men när han kommer, sanningens ande,
skall han vägleda er med hela sanningen.

Joh. 16:13

Jes. 44:1-5

Men lyssna nu, Jakob, min tjänare,
Israel, som jag har utvalt.
Så säger Herren, din skapare,
han som formade dig i moderlivet,
han som hjälper dig:
Var inte rädd, min tjänare Jakob,
Jeshurun, som jag har utvalt.
Jag skall gjuta vatten över törstande mark,
floder av vatten över torrt land,
och jag skall utgjuta min ande över
dina barn,
min välsignelse över dina ättlingar.
De skall skjuta upp som grönskande
popplar,
som pilträd vid vattenströmmar.
En skall säga att han tillhör Herren,
en skall bära Jakobs namn,
en skall skriva att han är Herrens
och hedras med namnet Israel.

Rom. 8:12-17

Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

Joh. 15:26-16:4

Jesus sade:
”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.
Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.”

Dagens bön

1

Fader, hos oss är förvirring och oro,
hos dig är samling och frid.
Ur vår trötthets djup söker vi dig,
vi kommer till dig, du som är livets kraft och vila.
Fader, fyll oss med din Ande
så att vi vågar vila i dig.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Det ber vi om i Jesu namn.

2

Gud, vår himmelske Far,
du är stark i det som är svagt,
och genom din Ande kallar du oss
att följa Jesus Kristus.
Hjälp oss att leva i dig
också när omvärlden avvisar oss.
Gör oss trofasta
också när vi möter nöd och motgång.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Helige Gud,
du ger det friska vattnet
som uppehåller allt liv
och sänder ut de vindar
som förnyar jorden,
förbarma dig också över vår inre människa.
Låt din heliga Ande,
Hjälparen som Jesus utlovade,
varje dag komma till oss,
så att vi ser din omsorg om oss
och lär oss att urskilja din vilja: Abba, Fader.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

4

Käre himmelske Far,
du har lovat ge oss den heliga Anden
för att han skall vara vår Hjälpare
och vägleda oss med hela sanningen.
Vi ber dig:
Låt din Ande göra oss till Jesu vänner
som älskar varandra så som han älskar oss.
Vi ber i Faderns, Sonens
och Andens namn.