Tisdagen efter påsk

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Under den s.k. påskoktaven (påskdagen och påskveckan) höll man redan under tredje och fjärde århundradet dagliga gudstjänster. Vid dem läste man berättelserna om hur den uppståndne Frälsaren visade sig för sina lärjungar. Det centrala teologiska temat är vandringen i det nya livet, vandringen i ljuset.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Psalm:

Tacka Herren, åkalla honom,
berätta för folken om hans verk!
Sjung och spela till hans ära,
tala om alla hans under!
Prisa stolt hans heliga namn,
de som söker Herren må glädja sig.
Sök er till Herren och hans makt,
träd ständigt fram inför honom.
Tänk på de under han har gjort,
hans tecken och hans domslut,
ni barn till Abraham, hans tjänare,
söner till Jakob, hans utvalde.
(Han är Herren, vår Gud,
över hela jorden når hans domar.
För evigt minns han sitt förbund,
i tusen släktled det bud han gav,
förbundet han slöt med Abraham
och sin ed till Isak.
Han gav det till Jakob som en stadga,
till Israel som ett evigt förbund.)

Ps. 105:1-6 (7-10)

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Apg. 13:23-33

Paulus sade: ”Det är bland Davids efterkommande som Gud enligt sitt löfte har kallat fram en räddare åt Israel: Jesus, vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela Israels folk. Och när Johannes verk närmade sig sitt slut sade han: ’Jag är inte den som ni tror. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig att knyta av honom sandalerna.’
Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänts. Ty folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde därigenom också de profetord som läses varje sabbat. Fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom tog de ner honom från korset och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå.”

Luk. 24:36-49

Medan lärjungarna ännu talade stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: ”Frid över er!” De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: ”Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.” Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: ”Finns det något att äta här?” De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt.
Han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.”

Dagens bön

1

Herre Jesus Kristus,
din uppståndelse har fört in frälsningen i världen.
Befria också oss från syndens och dödens makt
och tag oss in i det eviga livet.
Dig vare ära i evighet.