Tjugofemte söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Från död till liv

En kristen människa kan tryggt lita på att döden inte får sista ordet i hennes liv. Trots att många frågor förblir obesvarade tror hon på att Kristus har besegrat dödens makt. Som Kristus under sitt jordiska liv uppväckte döda, så skall han också uppväcka oss på den sista dagen. Gud, som uppväckte Kristus från de döda, är Herren över liv och död.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Men mig skall Gud köpa fri,
han skall ta mig ur dödsrikets grepp.

Ps. 49:16

Psalm:

När Herren vände Sions öde,
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje,
och jublet steg från våra läppar.
Då sade man bland folken:
Herren har gjort stora ting med dem!
Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.
Herre, vänd vårt öde,
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.
De som sår under tårar
skall skörda med jubel.
Gråtande går de
och sår sin säd.
Jublande kommer de
och bär sina kärvar.

Ps. 126

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag vet att min befriare lever
och till sist skall träda fram på jorden.

Job 19:25

Pred. 3:1-11

Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker
under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att
rycka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att
bygga upp,
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,
en tid att kasta stenar, en tid
att samla stenar,
en tid att ta i famn, en tid att avstå
från famntag,
en tid att skaffa, en tid att mista,
en tid att spara, en tid att kasta,
en tid att riva sönder, en tid att
sy ihop,
en tid att tiga, en tid att tala,
en tid att älska, en tid att hata,
en tid för krig, en tid för fred.
Vad får då den strävsamme ut av all sin möda? Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut.

1 Kor. 15:35-44

Nu undrar någon: ”Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?” Vilken enfaldig fråga! Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt. Alla kroppar är inte likadana, människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska, men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans.
Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande.

Matt. 9:18-26

Medan Jesus talade kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: ”Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen.” Då reste sig Jesus och gick med honom, och lärjungarna följde efter. Men en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år kom bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel eftersom hon tänkte: ”Får jag bara röra vid hans kläder, så blir jag hjälpt.” Jesus vände sig om och fick se henne och sade: ”Var inte orolig, min dotter. Din tro har hjälpt dig.” Och från det ögonblicket var hon frisk. När Jesus kom hem till föreståndaren och mötte flöjtblåsarna och den klagande hopen sade han: ”Gå härifrån. Flickan är inte död, hon sover.” Då skrattade de åt honom. Men när folket hade motats bort gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp. Ryktet om vad som hade hänt spred sig i hela den trakten.

Dagens bön

1

Uppståndne Herre, Jesus Kristus,
vi som lever under synd och död
kan ännu inte fatta
vad det innebär att uppstå
och vad himlen och det eviga livet är.
Men du har gett oss
dina apostlars vittnesbörd
och skänkt oss tron på Guds löften.
Tack för att vi får hoppas på det liv
som du har berett åt oss.
Herre, stanna hos oss
tills vi ser dig ansikte mot ansikte.
Vi ber i ditt namn.

2

Jesus, dödens besegrare.
Vi lever i en värld som är under dödens makt.
Också du drabbades av döden,
men du uppstod ur din grav
och lever för evigt.
Tack för att du har segrat över döden
så att den inte längre har makt över oss.
Tack för att du också i dag kan låta
livets ljus lysa in i sorgens mörker.
Vi ber i ditt namn.

3

Gud, vår Far.
Du gav oss ett hem på jorden.
Vi lever här en tid, med vår ovisshet,
vår rädsla och våra begränsningar.
Du gav oss Herren Kristus
som hade makt också över döden.
Du gav oss hoppets bild: den tomma graven.
Gud, hjälp oss att tro.
Genom Jesus Kristus, som dog för oss.