Tjugotredje söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Förlåt varandra

Denna söndag behandlar förlåtelsen och den ömsesidiga kärleken. Hela vårt liv är beroende av den förlåtelse som vi får genom Kristi korsdöd. Den kallar oss att möta våra medmänniskor med värme, kärlek och förlåtelse. När vi lever så, kan Guds rika gåvor komma till synes i våra liv.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Hat vållar fejd,
kärlek skyler alla fel.

Ordspr. 10:12

Psalm:

Jag gläds åt ditt löfte
likt den som vunnit rikt byte.
Jag hatar och avskyr lögn,
men din lag älskar jag.
Sju gånger om dagen prisar jag dig
för dina rättfärdiga lagar.
De som älskar din lag är fullkomligt trygga,
inget kan få dem att falla.
Herre, jag hoppas på din hjälp
och uppfyller dina bud.
Jag följer dina lagbud,
och jag älskar dem högt.
Jag följer dina befallningar och lagbud,
ty allt jag gör kan du se.

Ps. 119:162–168

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Vad det är gott och ljuvligt
att bröder är tillsammans!

Ps. 133:1

1 Mos. 50:15-21

När Josefs bröder tänkte på att deras far var borta sade de: ”Kanske Josef hyser agg till oss och vill ge igen för allt ont vi har gjort honom.” Därför skickade de bud till Josef och lät säga: ”Innan han dog bad din far att vi skulle säga till dig: ’Vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont.’ Så förlåt oss, din fars Guds tjänare, den synd vi har begått!” Vid dessa ord brast Josef i gråt. Sedan kom också bröderna själva och föll ner inför honom och sade: ”Vi är dina slavar.” Men Josef sade till dem: ”Var inte rädda. Jag är ju inte Gud! Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Var inte rädda, jag skall sörja för er och era barn.” Så talade han lugnande och uppmuntrande till dem.

Ef. 4:25-32

Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Matt. 18:23-35

Jesus sade:
”Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: ’Betala tillbaka vad du är skyldig!’ Den andre kastade sig ner och bad honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala.’ Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sade: ’Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’ Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder.”

Dagens bön

1

Gud,
din kärlek är större än allt ont,
ditt tålamod större än allt hat,
din barmhärtighet starkare än vårt hjärtas hårdhet.
Vi ber dig: Öppna nya möjligheter för oss,
så att vi lär oss att älska varandra
så som du älskar oss,
att förlåta varandra
så som du förlåter oss.
Låt försoningens kraft förändra
den lidande världen.
För Jesu Kristi skull.

2

Gud, vår Far.
Du vill att vi skall förlåta uppriktigt
och av hjärtat.
Men det är svårt att försonas utan krav.
Gud, tack för att din kärlek kan föra oss
närmare varandra.
Genom Jesus Kristus.

3

Gud, vår Far i himlen.
Du känner vår svaghet.
Hjälp oss att älska varandra
så som du älskar oss.
Hjälp oss att förlåta,
så som du förlåter oss.
Låt inte vår korta tid på jorden
förmörkas av oförsonlighet.
Låt inte våra hjärtan förhärdas.
Hjälp oss att älska Jesus Kristus,
vars kärlek förvandlade döden till liv.
Vi ber i hans namn.