Torsdagen efter påsk

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Under den s.k. påskoktaven (påskdagen och påskveckan) höll man redan under tredje och fjärde århundradet dagliga gudstjänster. Vid dem läste man berättelserna om hur den uppståndne Frälsaren visade sig för sina lärjungar. Det centrala teologiska temat är vandringen i det nya livet, vandringen i ljuset.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Psalm:

Lovad vare Herren dag efter dag!
Han bär vår börda, Gud är vår räddning.
Vår Gud är en räddande gud,
Herren, vår härskare, för oss bort från döden.

Ps. 68:20-21

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Apg. 8:26-40

En ängel från Herren sade till Filippos: ”Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde.” Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hoveunuck hos kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sade till Filippos: ”Gå fram till vagnen och håll dig intill den.” Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?” – ”Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?” svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta:
Liksom ett får som leds till slakt,
liksom ett lamm som är tyst inför
den som klipper det
öppnade han inte sin mun.
Genom förödmjukelsen blev
hans dom upphävd.
Vem kan räkna hans efterkommande,
när hans liv nu upphöjs från jorden?

Hovmannen frågade Filippos: ”Säg mig, vem talar profeten om – sig själv eller någon annan?” Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: ”Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?” Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer; han fortsatte sin resa, fylld av glädje. Men Filippos, visade det sig, hade kommit till Ashdod, och sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Caesarea.

Mark. 16:9-16

När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig i väg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det.
Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda.
Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.”

Dagens bön

1

Herre, vår Gud,
genom Jesu Kristi död och uppståndelse
gav du oss evigt liv.
Låt oss få leva nära honom
så att vi bevaras hos dig, nu och för alltid.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

2

Gud,
du lät Jesus Kristus uppenbara sig
för lärjungarna i uppståndelsens ljus.
Du gjorde dem djärva och gav dem kraft
att bli dina vittnen.
Hjälp oss i dag att vara dina efterföljare.
Fyll oss med Petrus iver och beredvillighet,
med Johannes kärlek och ömhet,
med Maria Magdalenas tillgivenhet och styrka,
med Tomas vilja att förstå med alla sinnen.
I Jesu Kristi namn.