Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Guds folks hemlängtan

Namnet Jubilate (Gläd er!) kommer från söndagens antifon (Ps. 66:1) och betonar påsktidens lovsångskaraktär. Församlingen firar med glädje Herrens uppståndelse och hans seger över döden. Vi riktar blicken mot det nya livet i himlen, dit Kristus gått för att bereda plats för oss. De kristna längtar efter den kommande staden. Genom Kristi uppståndelse har de redan gjorts till en ny skapelse. När Kristus återvänder kommer de att bli lika hans förhärligade kropp.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Hylla Gud, hela världen,
spela och ära hans namn,
ära honom med lovsång!

Ps. 66:1-2

Psalm:

Säg till Gud: Väldiga är dina verk!
För din makt kryper dina fiender,
hela världen tillber dig,
spelar till din ära,
lovsjunger ditt namn.
Kom och se Guds gärningar,
hans väldiga verk bland människor.
Han förvandlade havet till torr mark,
de gick till fots genom floden.
Låt oss glädjas över honom.
Han härskar för evigt i sin makt.
Hans ögon vakar över folken –
inga upprorsmän skall resa sig.
Prisa vår Gud, alla folk,
låt lovsången ljuda!
Han bevarar oss vid liv,
han låter inte våra fötter slinta.

Ps. 66:3-9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

ELLER

När Herren vände Sions öde,
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje,
och jublet steg från våra läppar.
Då sade man bland folken:
Herren har gjort stora ting med dem!
Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.
Herre, vänd vårt öde,
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.
De som sår under tårar
skall skörda med jubel.
Gråtande går de
och sår sin säd.
Jublande kommer de
och bär sina kärvar.

Ps. 126

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag skall se er igen, och då skall ni glädjas,
och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Joh. 16:22

Jes. 40:26-31

Lyft blicken mot skyn och se:
Vem har skapat allt detta?
Han som mönstrar stjärnornas här
och låter dem tåga fram,
han som ropar upp dem alla.
Så väldig är hans makt och hans styrka
att ingen av dem uteblir.
Jakob, hur kan du tala så,
Israel, hur kan du säga:
”Jag vandrar osedd av Herren,
min Gud tar sig inte an min sak.”
Har du inte förstått, inte hört?
Herren är en evig Gud,
han har skapat hela jorden.
Han blir inte trött, han mattas inte.
Ingen pejlar djupet av hans vishet.
Han ger den trötte kraft,
den svage får ny styrka.
Unga män kan bli trötta och mattas,
ynglingar snava och falla,
men de som litar till Herren får ny kraft,
de får vingar som örnar.
De springer utan att bli trötta,
vandrar utan att mattas.

Hebr. 13:12-16

Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

Joh. 16:16-23

Jesus sade till sina lärjungar:
”En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.” Då sade några av lärjungarna till varandra: ”Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?” De sade: ”Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.” Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: ”Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting.”

Dagens bön

1

Himmelske Fader,
du lät din egen Son gå genom ångest
och död,
och beredde honom på tredje dagen
den stora segern.
Vi prisar och lovar dig
för att inget mörker kan övervinna
hans ljus,
och för att inget nederlag
kan beröva oss hans seger.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

2

Gud, du skapar allt synligt och osynligt.
Varje vår väcker du naturen till nytt liv.
Också oss vill du förnya
när vi känner oss frusna och döda
och när tröttheten blir för stor.
Gud, vi gläds över att du ger liv åt allt.
Vi tackar dig för att du är livets sanna källa
som dag för dag förnyar oss.
Hjälp oss att bli kvar i din kärlek, Herre,
och att rätt förvalta din skapelse.
Hör vår bön för Jesu Kristi skull.

3

Jesus Kristus, vår Herre,
du är vägen, sanningen och livet.
Du kallar oss att följa dig
genom motstånd och prövningar
in i din glädje.
Gör oss förtröstansfulla.
Gör oss trygga.
Du har själv lovat
att vår sorg skall vara endast en kort tid
för att sedan vändas i evig glädje.
Tack för att ingen kan ta den glädjen
ifrån oss.
Vi prisar dig med Fadern och
den heliga Anden.