Tredje söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Kallelsen till Guds rike

Texternas centrala tema är kallelsen till Guds rike och vårt svar på denna kallelse. Uppgifterna och lockelserna i det jordiska livet kan hindra oss att ta emot den kallelse som Jesus ger oss. Om man tvekar och dröjer kan tillfället gå förbi.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Han förde mig ut i frihet
han räddade mig, ty han älskar mig.

Ps. 18:20

Psalm:

Från höjden fattade han min hand
och drog mig upp ur djupa vatten.
Han räddade mig från mäktiga fiender,
från motståndare som var starkare än jag.
De anföll mig på min olyckas dag,
men Herren kom till min hjälp.
Han förde mig ut i frihet,
han räddade mig, ty han älskar mig.
Mot den trogne är du trofast,
du är redlig mot den redlige.
Den rene möter du med renhet,
den svekfulle med list.
Du upprättar det förnedrade folket,
men de högmodiga kuvar du.
Du låter min lampa lysa,
Herren, min Gud, gör mitt mörker till ljus.

Ps. 18:17-20, 26-29

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Om ni ändå ville lyssna till honom i dag!
Förhärda er inte.

Ps. 95:7-8

Hos. 11:1-4

När Israel var ung fick jag honom kär,
och från Egypten kallade jag min son.
Men ju mer jag kallar på dem,
desto mer går de bort från mig.
De offrar åt baalsgudarna
och tänder offereld åt belätena.
Ändå var det jag som lärde Efraim gå
och jag som tog dem i mina armar,
men de förstod inte att jag botade dem.
Med trofasthetens band drog jag dem,
med kärlekens rep.
Jag var som den
som lyfter upp ett barn till kinden.
Jag böjde mig ner och gav dem att äta.

Fil. 2:12-16

Mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag: mitt lopp har inte varit förgäves, min möda inte förspilld.

Luk. 14:16-24

Jesus sade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’ En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’ När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’ Och tjänaren sade: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats.’ Då sade mannen till sin tjänare: ’Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest.’”

Dagens bön

1

Gud,
du vill att alla skall komma till dig.
Bevara oss från att bli likgiltiga
och från att förlora viljan att växa
och komma närmare dig.
Ta hand om vårt liv.
Låt inte vår inre människa förkvävas.
Gör oss beredda att alltid gå när du sänder oss.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Gud,
du ser att vi helst vill stanna kvar
i vår egen värme.
Du ser hur vi stöter bort andra
för att själva få vara i fred.
Men du kallar alla in i din gemenskap.
Hjälp oss att dela med oss av dina gåvor.
Låt oss frimodigt gå ut med din inbjudan
när vi går från ditt bord.
Hjälp oss att inte vara tveksamma eller rädda.
Vi ber i Jesu Kristi namn.

3

Evige Gud, vår himmelske Fader.
Din Son sökte de förlorade
och räddade dem.
Så många röster talar till oss.
Låt oss aldrig förväxla dem med din röst.
Tala, Herre, rör vid våra hjärtan.
För Jesu Kristi skull.