Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)

Påskkretsen, söndagarna före fastetiden

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Den oförtjänta nåden

Dagens gamla latinska namn Septuagesima (den sjuttionde) talar om att det är sjuttio dagar till påsken, som församlingen nu vänder sin blick mot. Av gammalt började prästerskapets fasta vid denna tidpunkt. Församlingen och dess tjänare uppmanas att med uthållighet kämpa trons goda kamp i förtröstan på Guds nåd. Dagens evangelium påminner om att Guds nåd inte kan förtjänas. Hans godhet är lika stor mot alla.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.

Ps. 13:6

Psalm:

Jag har dig kär, Herre, min styrka,
Herre, min klippa, min borg och min räddare,
min Gud, berget som är min tillflykt,
min sköld och mitt starka värn, min fristad.
Till Herren, den högtlovade, ropade jag,
och jag blev räddad från mina fiender.
Dödens bränningar brusade kring mig,
förödelsens stormflod skrämde mig.
Dödsrikets snaror omgav mig,
framför mig väntade dödens fällor.
I min förtvivlan klagade jag för Herren,
ropade jag till min Gud,
och han hörde min röst i sitt tempel,
mitt rop nådde fram till hans öra.

Ps. 18:2–7

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Stor är din godhet,
som du sparat åt dina trogna
och som du ger i allas åsyn
åt dem som tar sin tillflykt till dig.

Ps. 31:20

Jer. 9:23-24

Så säger Herren:
Den vise skall inte vara stolt
över sin vishet,
den starke inte över sin styrka,
den rike inte över sin rikedom.
Den som vill vara stolt skall vara stolt
över detta:
att han har insikt och kunskap om mig,
om att jag, Herren, verkar i kärlek,
i rätt och rättfärdighet på jorden,
ty däri har jag min glädje,
säger Herren.

1 Kor. 9:24-27

Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt – löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta.

Matt. 20:1-16

Jesus sade:
”Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.”

Dagens bön

1

Herre Gud, himmelske Far.
Öppna våra ögon så att vi ser
hur litet vi har förtjänat din godhet.
Hjälp oss så att vi inte avundas
eller förkastar vår nästa,
som du har benådat.
Detta ber vi om i Herrens Jesu Kristi namn.

2

Gud, du är gränslös och trofast.
Lär oss att lita på dig,
vad vi än måste genomleva.
Tack för att du möter oss
när vi inte väntar det
och när vi inte har förtjänat din kärlek.
Hjälp oss att förstå din vilja
och att minnas dina löften.

3

Himmelske Far.
Ofta väljer du att visa din nåd
mot dem som i våra ögon minst har förtjänat den.
Lär oss att förstå att din nåd inte kan förtjänas
men att allt du ger är en gåva.
Hjälp också oss att visa barmhärtighet
så som du visar barmhärtighet.

4

Gud, du har sänt Jesus Kristus
till oss som gåva, som förebild
och som befriare.
Hjälp oss att avgöra vad som är
väsentligt i våra liv.
Ge oss uthållighet
i kärleken till dem som behöver oss.
Låt oss få se ditt rike,
där de sista skall bli de första
och de första de sista.
I Jesu Kristi namn.