Tredje söndagen i advent

Julkretsen, adventstiden

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturgisk färg: violett eller blå

Två altarljus

Bered väg för konungen

Dagens bibliska huvudperson är Johannes döparen. Hans uppmaning till ånger och bättring gäller också oss. Johannes visar också på Guds Lamm som bär all världens synd. Vi får bekänna vår synd och lita på att frälsningen getts oss i Jesus Kristus. Detta är det viktigaste i julförberedelsen – julfastan.

Johannes framträdande var ett tecken på att profetiorna var på väg att uppfyllas: Frälsaren skulle snart komma. I Kristi verksamhet uppfylldes tecknen på frälsningens tid. På samma sätt kommer Kristus ständigt på nytt till sin församling i ordet och sakramenten. Till denna hans ”andliga ankomst” hänvisar söndagens latinska namn adventus spiritualis et sanctificationis.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!

Jes. 40:3

Psalm:

Jag vill höra vad Gud säger.
Herren förkunnar välgång
för sitt folk och sina trogna
och för de redbara.
De som fruktar honom har nära till hans hjälp,
hans härlighet bor i vårt land.
Godhet och trofasthet möts,
fred och rättvisa omfamnar varandra.
Trofasthet spirar ur jorden,
rättvisa blickar ner från himlen.
Herren själv ger allt gott,
vårt land ger sin gröda.
Rättvisa går framför honom,
fred och välgång i hans spår.

Ps. 85:9-14

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Gud, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

Ps. 80:4

Jer. 3:21-25

Det hörs rop på de kala höjderna,
gråt och böner från Israels folk.
De har slagit in på villovägar
och glömt Herren, sin Gud.
Vänd tillbaka, ni trolösa barn,
jag skall bota er från er trolöshet.
”Nu kommer vi till dig,
ty du, Herre, är vår Gud.
Fåfäng var vår dyrkan på kullarna,
fåfängt vårt larm på bergen.
Endast hos Herren, vår Gud,
finns räddning för Israel.
Sedan vår ungdom har skamguden slukat
allt vad våra fäders arbete gav,
deras fårflockar och boskapshjordar,
deras söner och döttrar.
Låt skammen bli vår bädd
och vanäran vårt täcke,
ty mot Herren, vår Gud, har vi syndat,
vi och våra fäder,
från vår ungdom till denna dag,
och vi har inte lyssnat till Herren,
vår Gud.”

1 Kor. 4:1-5

Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud.

Matt. 11:2-10

Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.”
När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig.”

Dagens bön

1

Herre Jesus Kristus,
när vi tvivlar frågar vi
om du är den som
kan befria oss.
Hjälp oss att vänta tills tvivlen
skingras som morgondimman
och vi får lyssna till ditt svar
i det ord som förnyar allt.

2

Gud, vår Skapare och Far.
Ge oss din nåd,
så att vi i vårt eget liv
ser de hinder
som måste röjas ur vägen
för din Sons ankomst.
Ge oss kraft till bättring,
ge oss tillit till evangeliets löften.
I Jesu Kristi namn.

3

Gud, vår Far,
ibland glömmer vi att du finns hos oss.
Då känner vi oss rädda och små.
Men du har låtit Jesus komma till oss.
Han är nära den som är liten och rädd.
Han bryr sig om den som är sjuk och ledsen.
Ingen är för liten eller för stor
för att vara hans bror och syster.
Det tackar vi dig för,
vår Gud och Fader
och vår broder Jesus Kristus.

4

Gud, i dig finns liv och ljus.
Som ett barn föddes ditt Ord
till oss människor, och som barn
får vi ta emot ditt rike.
Nu i adventljusens tid,
när vi väntar på att ditt Ord skall födas,
vill vi låta vår förväntan lysa
som ett ljus på din väg till oss.
Gud, du som är full av nåd,
håll vår förtröstan levande.