Uppbrottets söndag

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Vaka!

Uppbrottets söndag är kyrkoårets nästsista söndag. Den handlar om det andliga vakandet och väntan på Kristi återkomst. Vi löper risk att tröttna och bli likgiltiga. Lätt blir vi alltför hemmastadda i denna värld och glömmer bort att vi inte är varaktiga här på jorden. En kristen människa borde vara redo att lämna detta liv när som helst. Att vaka innebär dock inte en tärande oro inför det kommande, utan en trygg förlitan på att Gud fullbordar det goda verk som han har påbörjat i oss. Enligt Guds löfte väntar oss nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Vi väntar på nya himlar och en ny jord
där rättfärdighet bor.

2 Petr. 3:13

Psalm:

Herre, du har varit vår tillflykt
från släkte till släkte.
Du fanns innan bergen föddes,
innan jorden och världen blev till.
Du är Gud från evighet till evighet.
Du låter människan bli mull igen,
du säger: Bli vad du en gång var!
Tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går,
som en av nattens timmar.
Människorna sveper du bort,
de är som morgonsömnen.
De förgås som gräset.
Fast det frodas om morgonen är det förgängligt:
mot kvällen vissnar det och torkar bort.
Lär oss hur få våra dagar är,
då vinner vårt hjärta vishet.
Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas?
Förbarma dig över dina tjänare!
Mätta oss var morgon med din nåd,
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.
Gläd oss lika länge som du plågat oss,
lika många år som vi har lidit.

Ps. 90:1–6, 12–15

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.

Ps. 130:6

Amos 4:12-13

Israel, bered dig att möta din Gud!
Ty se:
Han som formar bergen och skapar vinden,
som förkunnar sina planer för människan,
som låter mörkret bli morgonrodnad
och går fram över jordens höjder –
Herren, härskarornas Gud, är hans namn.

2 Petr. 3:8-14, 18

En sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga.
Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen.

Matt. 25:1-13

Jesus sade:
”Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’ Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sade till de kloka: ’Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.’ De kloka svarade: ’Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer olja.’ Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: ’Herre, herre, öppna för oss!’ Men han svarade: ’Sannerligen, jag känner er inte.’ Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.”

Dagens bön

1

Herre, vår Gud.
I ditt ord har du låtit oss ana
den yttersta tidens händelser.
Öppna oss för ditt ord,
så att vi vågar möta framtiden.
Låt ingenting skilja oss
från din kärlek i Jesus Kristus.
Vi ber i hans namn.

2

Gud,
gör oss vakna för din närvaro i tiden.
Ge oss tillförsikt inför uppbrottets stund,
och förväntan inför din Sons återkomst.
Vi ber om kraft att verka för ditt rike
medan vi väntar.
I Jesu Kristi namn.

3

Himmelske Fader.
Vi vill öppna vår dörr med glädje
när det är du som kommer,
och regla den med dubbla lås
när din ovän vill ta sig in.
Herre, ge oss en vaken blick,
så att vi är närvarande i vårt eget liv
och granskar dem som vill dra in i vårt hjärta.
Det ber vi om genom Jesus Kristus, vår Herre.

4

Fader,
du är Gud över tid och evighet.
Tack för att vi får vara hos dig
när det känns svårt att leva
och när döden skrämmer oss.
Gör oss visa, så att vi ser din goda vilja,
och modiga, så att vi vågar leva som du vill.
Hör vår bön i Jesu namn.