Vid Jesu dödsstund

Påskkretsen, fastetiden

Pihlajamäen kirkon alttari

Liturgisk färg: svart

Inget altarljus

Jesus dör

Bibeltexterna

Luk. 23:44-49

Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen, det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande. ”När han sagt detta slutade han att andas.
Officeren, som såg det som hände, prisade Gud och sade: ”Han var verkligen en rättfärdig man.” När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner, och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen, stod på avstånd och såg alltsammans.

ELLER

Matt. 27:45-56

Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). Några som stod där hörde det och sade: ”Han ropar på Elia.” En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sade de andra: ”Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom.” Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.
Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”
Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Sebedaios söner.

ELLER

Mark. 15:33-41

Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabachtani?” (det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). Några som stod intill hörde det och sade: ”Han ropar på Elia.” En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sade: ”Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom.”
Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sade han: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”
Längre bort stod också några kvinnor och såg på, och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem.

Dagens bön

1

Herre Jesus,
när du hade uppfyllt allt
lämnade du din ande i Faderns händer.
Jag tackar dig, Jesus,
för att du dog för mina synder.
Låt mig få sluta mitt liv så,
att också jag i dödens stund
kan lämna min ande i Guds händer.
Hör oss, du som lever och härskar
med Fadern och den heliga Anden
alltid och i evighet.

2

Herre Jesus Kristus, Guds Son.
Du led det hån och den skam
som vi utsätter varandra för.
Du tog på dig skulden
för den orätt som vi gör varandra.
Du lät dig spikas på ett kors
för att dö vår död.
Låt oss aldrig förakta din död för oss,
för den är vårt liv.
Dig vare ära i evighet.

3

Herre, när denna dag kastar sina skuggor av skuld,
ser du ner i våra döda djup.
Ensam bland de ensamma dör du
för att bli allt i alla.
Därför vill vi tro, Herre.
Därför vill vi bekänna den tro
som ger oss livet och ljuset.
Herre, tack för ditt liv,
tack för din död.
Pris vare dig
med Fadern och den heliga Anden.