Fredag 14.5.2021

3 årgången

Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Hjärtats samtal med Gud

Rogate (Bed! Anropa!) avviker från de övriga söndagarna efter påsk såtillvida att det latinska namnet inte kommer från dagens antifon utan från de festprocessioner som hölls fr.o.m. 300-talet i Rom. De ersatte de hedniska processioner som man om vårarna hade hållit ute på fälten. Från slutet av 400-talet förekom kyrkliga processioner på vardagarna mellan bönsöndagen och Kristi himmelsfärdsdag. Därför kallades de för gångdagar.

Inom den evangeliska kristenheten talar bönsöndagens texter traditionellt om bönen och om Kristus som den stora förebedjaren och böneläraren.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Berätta det med jubel, förkunna det
och låt det bli känt över hela jorden
att Herren har befriat sin tjänare Jakob.

Jes. 48:20

Psalm:

Länge väntade jag på Herren,
och han böjde sig ner till mig
och hörde mitt rop.
Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur slam och dy.
Han ställde mig på fast mark,
mina steg gjorde han trygga.
Han lade en ny sång i min mun,
en lovsång till vår Gud.
Många skall se det och bäva
och sätta sin lit till Herren.
Lycklig den som litar fast på Herren
och inte vänder sig till de trotsiga
och dem som avfaller till lögnens makter.
Stora är de ting du har gjort,
dina under, Herre, min Gud,
och dina planer med oss.
Ingen kan mäta sig med dig.
Jag vill tala och berätta om dem,
men de är fler än jag kan räkna.

Ps. 40:2-6

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Var inte oroliga, jag har besegrat världen.

Joh. 16:33

2 Mos. 17:8-13

Sedan kom amalekiterna och angrep israeliterna vid Refidim. Då sade Mose till Josua: ”Välj ut krigare åt oss och dra ut och kämpa mot amalekiterna. I morgon skall jag ställa mig på krönet av kullen med Guds stav i min hand.” Josua gjorde som Mose hade sagt och stred mot amalekiterna, medan Mose och Aron och Hur gick upp på kullens krön. Så länge Mose höll upp sina händer hade israeliterna övertaget, men när han lät händerna sjunka fick amalekiterna övertag. När Moses händer blev tunga hämtade de en sten åt honom att sitta på. Aron och Hur stod på var sin sida och stödde hans armar, så att han kunde hålla dem uppe tills solen gick ner. Josua nedkämpade amalekiternas här utan förskoning.

Jak. 5:13-16

Får någon av er lida skall han be; är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer. Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.
Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.

Luk. 11:5-13

Jesus sade till lärjungarna: ”Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har ingenting att bjuda på.’ Då kanske han där inne säger: ’Lämna mig i fred. Dörren är redan låst, och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.’ Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?”

Dagens bön

1

Gud vår Fader i himlen,
vi tackar dig för att du har lovat ge oss
allt vad vi ber om i Jesu namn.
Låt din heliga Ande själv be med oss,
så att vi tror på ditt löfte
och lever i bönegemenskap med dig
och hela ditt folk.
Du vet vad vi behöver
och förmår ge oss långt mer
än vi kan begära eller tänka.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Gud,
du har lovat att lyssna när vi ber.
Ge oss bönens ande,
så att vi inte bara talar utan också lyssnar
och uppmärksamt begrundar vad du vill säga oss.
Gör oss öppna för förlåtelsen,
låt oss leva i din kärlek.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Käre Fader.
Du vet vad vi behöver
innan vi själva förstår det,
och du läser vårt hjärta
innan det har börjat bedja.
Likväl vill du, himmelske Fader,
att vi skall röja en skyddad mötesplats
där vi, utan tomma ord och förställning,
kan tala med dig om vårt eget liv
och om deras, som du har lagt på våra hjärtan.
Herre, lär oss att vara sanna i vår bön,
så att vi kan känna igen dina överflödande gåvor i vårt liv.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

4

Vår Far i himlen.
Vi tackar dig för bönens gåva.
Tack för att vi får be till dig
när vi tror att alla utvägar redan är prövade.
Lär oss att lita på dig
och att överlämna både små och stora bekymmer
i din vård.
Tack för att du hör oss och hjälper oss
också då vi inte själva förstår hur.
Hjälp oss att kunna vila hos dig som ett barn
i sin mors eller fars famn.

5

Vår Herre Jesus Kristus.
Du lärde oss att be.
Hör din kyrkas böner.
Hjälp oss att lita på
att vår himmelske Far
enligt sin vilja ger oss
vad vi ber om i ditt namn.
Dig vare ära i evighet.