Torsdag 13.5.2021

3 årgången

Kristi himmelsfärdsdag

Påskkretsen, påsktiden

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Sex altarljus

Den upphöjde Herren

Temat och tidpunkten (40 dagar efter påsk) för Kristi himmelsfärdsdag är hämtade från Apostlagärningarna (Apg. 1:6–14).

Kristus upphöjdes till himlen. Han har stigit upp till sin tron i himlen och sitter på Faderns högra sida. Han har getts all makt i himlen och på jorden. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Vi kan inte få kontakt med Kristus med våra jordiska sinnen, men i ordet och sakramenten är han ändå närvarande i sin kyrka. Alla som tror på honom har fått uppdraget att föra ut budskapet om den upphöjde Herren till hela världen.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

”Galileer”, sade de,
”varför står ni och ser mot himlen?
Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen
skall komma tillbaka
just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Apg. 1:11

Psalm:

Gud har dragit upp under jubelrop,
Herren vid hornens klang.
Spela och sjung till Guds ära!
Spela och sjung till vår konungs ära!
Ja, Gud är all världens konung,
sjung en sång till hans ära!
Gud är konung över folken,
Gud sitter på sin heliga tron.

Ps. 47:6-9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Han som har stigit ner
är också den som steg upp högt över alla himlar
för att uppfylla allting.

Ef. 4:10

Jes. 33:5-6

Upphöjd är Herren som bor i himlen,
han fyller Sion med rätt och rättfärdighet.
En skatt som ger räddning är vishet
och insikt,
gudsfruktan är hans rikedom.

Apg. 1:1-11 (samma text som i första årgången)

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, ”det som ni har hört mig tala om”, sade han. ”Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.”
De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

ELLER

Rom. 8:31-39

Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Luk. 24:46-53

Jesus sade till sina lärjungar: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.”
Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.

Dagens bön

1

Fader,
när din Son Jesus Kristus
lämnade lärjungarna för att återvända till dig,
lovade han vara med dem alla dagar till tidens slut.
Hjälp oss att våga lita på
att du fullbordar ditt verk.
Välsignad är du i evighet, vår Fader,
du som fullkomnar allt.

2

Allsmäktige Gud,
på denna dag ser vi i tron din ende Son
fara upp till himlarna till dig.
Vi ber dig:
Ge våra hjärtan en hemort hos dig
i din himmel.
Genom samme din Son Jesus Kristus,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

3

Herre Jesus Kristus!
Du, evige Guds Son.
Du vandrar inte längre fattig och bortglömd på jorden
utan sitter vid Faderns högra sida
och är herre över allting.
Sänd oss din heliga Ande
och låt ditt evangelium utbredas bland alla folk.
Skydda oss mot alla onda makter
och låt ditt rike växa på jorden.
Låt oss få dela din seger över allt ont
när du kommer på himmelens skyar
vid tidens slut,
och låt oss bli evigt saliga hos dig,
du som med Fadern och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.