Lördag 23.10.2021

3 årgången

Tjugoförsta söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Jesu sändebud

Jesus förkunnade Guds rike som en gåva. Han förlät också de svåraste synder. Jesus sänder ut de sina i världen för att de skall vittna om denna nåd och tjäna människorna i hans namn. Den kristne är ett Frälsarens sändebud, ”en Kristus för sin nästa”.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Gud välsignar oss,
och hela jorden skall frukta honom.

Ps. 67:8

Psalm:

Nådig och barmhärtig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Herren är god mot alla,
barmhärtig mot allt han har skapat.
Herre, allt du har skapat skall tacka dig,
dina trogna skall lovsjunga dig.
De skall tala om ditt rikes ära
och förkunna din väldiga kraft,
så att alla lär känna din makt,
ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike står i alla tider,
ditt välde från släkte till släkte.

Ps. 145:8–13

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Hela jorden lär känna vad du gör
och alla folk får veta att du hjälper.

Ps. 67:3

Amos 7:10-15

Amasja, översteprästen i Betel, sände bud till kung Jerobeam av Israel: ”Amos uppviglar folket mot dig; riket tål inte hans profeterande. Han säger:
Jerobeam skall dö för svärd,
och Israel skall föras bort
från sitt land.”
Till Amos sade Amasja: ”Gå din väg, siare, försvinn till Juda – där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet! Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet, ty detta är konungens tempel, en rikshelgedom.” Amos svarade Amasja: ”Jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået, jag håller boskap och odlar fikon. Men Herren tog mig från min hjord och sade till mig: Träd fram som profet inför mitt folk Israel.”

Gal. 4:12-20

Jag ber er, bröder: bli som jag när jag nu har blivit som ni. Ni har aldrig gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom att förkunna evangeliet för er. Min kroppsliga svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja, utan ni tog emot mig som en ängel från Gud, ja, som Kristus Jesus. Var är er hänförelse nu? Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig. Har jag blivit er fiende genom att säga er sanningen? De som så ivrigt intresserar sig för er gör det inte i god avsikt. De vill skilja oss åt för att ni skall intressera er för dem. Det ivriga intresset för er är gott om avsikten är god – alltid och inte bara när jag är hos er, mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har förkroppsligats i er. Om jag bara var hos er nu, så att jag kunde slå an den rätta tonen – jag vet mig ingen råd med er.

Joh. 13:16-20

Jesus sade till sina lärjungar:
”Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom. Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så.
Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt, men skriftens ord måste uppfyllas: Den som äter mitt bröd har lyft sin häl mot mig. Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, skall tro att jag är den jag är. Sannerligen, jag säger er: den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig.”

Dagens bön

1

Allsmäktige Gud.
Du har lovat vishet åt alla som ber om det.
Ge oss din Andes kraft,
så att dina gåvor når fram
till världens brist och nöd.
Gör oss beredda att gå dit du sänder oss.
Vi ber i Herrens Jesu Kristi namn.

2

Herre Jesus Kristus,
du sänder oss ut i världen
för att gå med din hjälp
till alla som behöver den.
Hjälp oss att möta dem som är i nöd,
så som du själv mötte dem.
Led oss överallt
där vi går i dina ärenden.
Vi ber i ditt namn.

3

Jesus Kristus,
du sänder ut dina tjänare tomhänta
och ger själv dina gåvor genom dem.
Låt inte vår egen brist hindra oss
att se andras nöd
eller att tjäna dem enligt din vilja.
Dig Fader, Son och Ande
vare ära i evighet.

4

Gud, vår Far.
Tack för att du ger oss större gåvor
än vi kan be om
och för att du vänder besvikelser i seger.
Led oss i liv och i arbete
så att vi tjänar dig och vår nästa.
Välsigna det lilla vi kan göra,
så att det kan vara till glädje för många.
Vi ber i Jesu namn.