Måndag 8.2.2021

3 årgången

Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)

Påskkretsen, söndagarna före fastetiden

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Sådden av Guds ord

Denna söndag kallas Sexagesima (den sextionde). Evangelietexten talar om att så ut Guds ord. Jesus är såningsmannen, men också hans lärjungar har sänts ut för att troget så ut Guds ord i förlitan på att Gud i sinom tid ger växten.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Vakna! Varför sover du, Herre?
Res dig! Stöt inte bort oss för alltid!
Grip in, kom till vår hjälp,
befria oss, du som är god!

Ps. 44:24, 27

Psalm:

Vi har hört, o Gud,
våra fäder har berättat för oss
om dina gärningar på deras tid,
dina dåd i forna dagar.
Du fördrev andra folk men lät våra fäder slå rot,
folken kuvade du, men dem lät du växa till.
De tog inte landet med sitt svärd,
deras egen kraft gav dem inte seger
men din hand, din kraft och din gunst,
ty du älskade dem.
Du är min konung och min Gud,
du skänker Jakob seger.

Ps. 44:2–5

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

De ord jag har talat till er
är ande och liv.

Joh. 6:63

Jes. 5:1–7

Jag vill sjunga en sång om min älskade vän,
en sång om min vän och hans vingård.
Högt uppe på en bördig sluttning
hade min vän en vingård.
Han luckrade upp den och plockade sten
och planterade ädelt vin.
Han byggde ett vakttorn,
han högg ut ett presskar.
Han väntade sig söta druvor,
men vingården gav honom sura.
Döm nu, Jerusalems män och Judas folk,
döm mellan mig och min vingård!
Vad mer kunde göras för min vingård,
som jag inte redan har gjort?
Jag väntade söta druvor –
varför gav den mig sura?
Nu skall jag låta er veta
vad jag tänker göra med min vingård.
Jag skall ta bort stängslet,
så att den blir skövlad,
jag skall riva muren,
så att den blir nertrampad.
Jag skall låta den förfalla:
där skall inte beskäras, inte hackas,
tistel och törne skall ta överhand.
Och molnen skall jag förbjuda
att fälla sitt regn över den.
Herren Sebaots vingård är Israel,
Judas folk hans älskade plantering.
Han väntade oväld men fann våld,
väntade rätt men fann orättvisa.

1 Kor. 1:20–25

Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna.

Matt. 13:31–33

Jesus lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”
Han använde också en annan liknelse: ”Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.”

Dagens bön

1

Helige Gud, tack för ditt evangelium,
denna skatt som du har gett oss.
Välsigna ordet som har såtts i våra hjärtan,
så att vi tar emot din Son Jesus Kristus
som vår Frälsare.
Lovad vare du Fader, Son och Ande.

2

Allsmäktige Gud, käre Herre.
Ditt ord är nära oss, din nåd är nära,
men vi gör oss ofta döva för ordet.
Öppna våra öron och vårt hjärta för Jesus Kristus
så att vi tar emot den hjälp
som han ger oss i sitt ord.
Hör oss för hans skull.

3

Gud, vår Far i himlen.
Sådden behöver sol och regn
för att bära skörd.
Vi är din åker, Herre.
Ge sol och regn
så att ordet slår rot i våra hjärtan.
Det är du som ger växten.
Det är du som ger skörden.
Låt oss växa i tillit och kärlek.
Genom Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar från evighet till evighet.