Söndag 7.2.2021

3 årgången

Kyndelsmässodagen

Helgdagar, helgdagar med anknytning till julen

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturgisk färg: vit, men från måndag till lördag grön

Sex altarljus

Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Kyndelsmässodagens namn sammanhänger med den medeltida seden att denna dag välsigna alla de ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året. Festens bibliska firningsämne är frambärandet av barnet Jesus i templet och den gudomliga härlighet som kom in i världen genom honom och uppenbarades för oss. När den gamle Symeon välsignar barnet och dess föräldrar ser han framåt från denna händelse ända mot Golgata.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Vi har besinnat din godhet, o Gud,
här i ditt tempel.

Ps. 48:10

Psalm:

Liksom ditt namn, o Gud,
når ditt lov till jordens ändar.
Din hand skänker oss rätt och seger.
Sions berg gläder sig,
Juda städer jublar
över dina domslut.
Vandra runt Sion, gå omkring det,
räkna dess torn,
ge akt på dess vallar,
betrakta dess palats,
så att ni kan berätta för kommande släkten
att sådan är Gud,
vår Gud för tid och evighet.
Han skall leda oss.

Ps. 48:11–15

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel,
och prisar ditt namn, du som är god och trofast.

Ps. 138:2

Mal. 3:1-2

Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig. Plötsligt skall han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger Herren Sebaot.
Men vem kan uthärda dagen då han kommer? Vem kan bestå när han visar sig? Han är som smältarens eld, som tvättarnas lut.

1 Joh. 1:5-7

Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.

Luk. 2:22-33 (samma text som i första årgången)

När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren – det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren – och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.
I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:
”Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse
åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.”
Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom.

Joh. 1:14-18

Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.”
Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Joh. 12:35-36

Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.” När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen.

Dagens bön

1

Allsmäktige, evige Gud.
Din ende Son bars som barn
inför dig i templet
så som lagen befallde.
Vi tackar dig för att han är vår Frälsare.
Ge dina barn frimodighet att komma inför dig
och lita på din förlåtelse.
Upplys och trösta oss med ditt ord.
Hör oss för vår Frälsares Jesu Kristi skull.

2

Gud, du som är ljusets källa
lät din Son bli ett ljus för världen.
Tack för att alla folk
får se sin Frälsare i honom.
Låt oss se på honom i tro
och som Symeon glädja oss åt
att du i honom har uppfyllt dina löften
genom profeterna.
Hör oss för vår Frälsares Jesu Kristi skull,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

3

Gode Gud, käre himmelske Far.
När din Son var åtta dagar gammal
blev han buren till templet av människohänder.
Men han är den som har all makt
i himlen och på jorden.
Låt oss liksom Symeon
förstå att makten fullkomnas i svagheten
och ta emot din Son som vår Frälsare och Herre.